Asbest inventarisatie

Asbestinventarisatie en werkwijze

Bij een mogelijke opdracht zal er altijd een persoonlijke inspectie plaatsvinden door één van onze medewerkers. Daarna komt er een asbestinventarisatiebureau om een rapport op te stellen. Aan de hand van dit rapport zal er een saneringsplan gemaakt worden, met als doel de urgentie van de sanering vast te stellen.

Bovenstaande werkzaamheden zijn nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, voordat er gestart kan worden met de daadwerkelijke verwijdering van het asbest. Er wordt door ons uitsluitend gewerkt volgens de procedures zoals deze zijn vastgelegd in het SCA procescertificaat Asbestverwijdering SC-530.

Bij iedere opdracht is een gediplomeerd DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) aanwezig om te controleren of alle werkzaamheden verantwoord en met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

Wij werken alleen met specifiek opgeleide medewerkers die in het bezit zijn van het certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (D.A.V.). De werkzaamheden worden verricht met zeer gespecialiseerd materiaal. Naast de vakkundige verwijdering, zorgen wij tevens voor een veilige afvoer van het asbest naar een erkende stort locatie.

Giftige stoffen
www.asbest-sloop.com